Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center
Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center
Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center

Lớp Tiếng Việt

Thanksgiving

Nghỉ Lễ Tạ Ơn, Chủ Nhật ngày 26 tháng 11 năm 2023 – No School 11/26/23

Xin thông báo quý Thầy Cô Giáo và quý Phụ Huynh, Tất cả các em học sinh lớp tiếng Việt sẽ được nghỉ học Chủ Nhật, ...
Read More →
thực tập thoát hiểm

Thực Tập Thoát Hiểm Khi Nghe Chuông Báo Cháy 11/5/2023

Read More →
Thượng Toạ Thích Tâm Thuần và học sinh ltv

Thượng Toạ Thích Tâm Thuần trụ trì Thiền Viện Sùng Phúc Việt Nam đến thăm các em học sinh lớp TV – Oct 15, 2023

Read More →