Chương Trình Vui Tết Trung Thu 2023

mid-autumn lantern festival

Hòa chung vào không khí của ngày Tết Trung Thu, lớp tiếng Việt tại Thiền Viện Bồ Đề tổ chức vui Tết Trung Thu 2023 cho các em học sinh lớp tiếng […]

Họp Phụ Huynh – Parents Conference

announcement image

Thư Mời Nội Dung Chương Trình Thư Mời Kính gửi quý Phụ Huynh, Chào mừng các em học sinh và phụ huynh quay trở lại lớp học tiếng Việt tại Thiền Viện […]

Lễ Khai Giảng Năm Học 2023 – 2024

announcement image

Chào mừng các em học sinh lớp tiếng Việt tại Thiền Viện Bồ Đề năm học 2023 – 2024.  Dưới đây là chương trình của buổi lễ khai giảng lớp học.

Tổng Vệ Sinh Lớp Học – Clean Up Day Sept 10, 2023

announcement image

Xin chào mừng phụ huynh và học sinh niên học mới 2023-2024; Để chuẩn bị cho niên học mới, xin mời phụ huynh và các em học sinh lớp tiếng Việt tập trung về TV Bồ Đề làm vệ sinh lớp học lúc 12:00 chiều Chủ Nhật, ngày […]