Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center
Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center
Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center

Thông Tin

2024

Chương Trình Tết 2024 Lớp Tiếng Việt

Thân gửi thầy cô giáo và phụ huynh chương trình Tết 2024 cho các em học sinh lớp tiếng Việt vào Chủ Nhật ngày 18 tháng 2 năm ...
2024

Nghỉ Tết 2024 – Chủ Nhật Ngày 11 Tháng 2 Năm 2024

Tất cả các em học sinh sẽ được nghỉ Tết 2023 vào Chủ Nhật ngày 11 tháng 2 năm 2024. All students will have Sunday, ...