Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center
Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center
Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center

Thông Tin

mid-autumn lantern festival
2023

Chương Trình Vui Tết Trung Thu 2023

Hòa chung vào không khí của ngày Tết Trung Thu, lớp tiếng Việt tại Thiền Viện Bồ Đề tổ chức vui Tết Trung Thu 2023 ...
announcement image
2023

Họp Phụ Huynh – Parents Conference

Thư Mời Nội Dung Chương Trình Thư Mời Kính gửi quý Phụ Huynh, Chào mừng các em học sinh và phụ huynh quay trở lại lớp học ...