Thiền Viện Bồ Đề
Vietnamese Buddhist Meditation Congregation
Thiền Viện Bồ Đề
Vietnamese Buddhist Meditation Congregation
Thiền Viện Bồ Đề
Vietnamese Buddhist Meditation Congregation

HOÀ THƯỢNG ÂN SƯ

ht Thích Thanh Từ
HT Thích Thanh Từ

Mộng

Gá thân mộng,
Dạo cảnh mộng.
Mộng tan rồi,
Cười vỡ mộng.
Ghi lời mộng,
Nhắn khách mộng.
Biết được mộng,
Tỉnh cơn mộng.

Sample Audio

Ý Nghĩa Tượng Bồ Đề Đạt Ma 1

Truyện Audio Ngạo Thế Chi Vương Full
Tác giả: Tân Phong
Giọng đọc: MC Tiến Phong
Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
Trạng thái: Đang Cập Nhật