Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center
Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center
Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center

Chương Trình Tết 2024 Lớp Tiếng Việt

Thân gửi thầy cô giáo và phụ huynh chương trình Tết 2024 cho các em học sinh lớp tiếng Việt vào Chủ Nhật ngày 18 tháng 2 năm 2024.

Buổi lễ sẽ thêm phần vui tươi nếu tất cả thầy cô giáo và các em học sinh đều mặc áo dài.  Tuy nhiên, điều này không bắt buộc.
Kính chúc thầy cô giáo, phụ huynh và các em học sinh một Năm Mới An Khang Thịnh Vượng, Vạn Sự Kiết Tường.
 

Dear teachers and parents,

Please see  the attached program scheduling for the Lunar New Year Celebration for all the Vietnamese Language Class students on Sunday February 18th, 2024. 

The celebration will be more festive if teachers and students wear Ao Dai.  However, this is not an obligation. 

On behalf of the management board, we would like to wish all our dear Teachers, Parents and Students a Happy, Healthy, Prosperous and Peaceful New Year.

celebrate lunar new year 2024