Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center
Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center
Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center
Thiền Viện Bồ Đề
Vietnamese Buddhist Meditation Congregation
Thiền Viện Bồ Đề
Vietnamese Buddhist Meditation Congregation
Thiền Viện Bồ Đề
Vietnamese Buddhist Meditation Congregation
ht Thích Thanh Từ
HT Thích Thanh Từ

HOÀ THƯỢNG ÂN SƯ

MỘNG

Gá thân mộng,
Dạo cảnh mộng.
Mộng tan rồi,
Cười vỡ mộng.
Ghi lời mộng,
Nhắn khách mộng.
Biết được mộng,
Tỉnh cơn mộng.

Pháp Thoại

Đang xem 1 đến 50 trong tổng số 185 bài giảng
Bài GiảngPhần
Thấy Là Hành
12  
Tu Là Điều Chỉnh Nhận Thức Hành Vi
1   
Đâu Là Giới Định Tuệ
1   
Người Con Phật Báo Hiếu Như Thế Nào
1   
Báo Ân Trong Nhà Phật
1   
Thiền Căn Bản
1234
5678
9101112
1314  
Thiền Là Sống và Thấy Ra – Thích Thông Tạng
1   
Nói Chuyện Xuân Mậu Tuất, 2018 – Thích Tuệ Tĩnh
1   
Bốn Điều Cần Nhớ – Thích Thông Tạng
1   
Tổng luận Kinh Thủ Lăng Nghiêm
1234
Trích Lời Dạy Của Tổ Pháp Loa
1234
5   
Quyết Thắng Đi Lên – Thích Thiện Trung
1   
Tứ Vô Lưọng Tâm – Thích Thiện Trung
1   
Tùy Bệnh Cho Thuốc – Thích Thiện Trung
1   
Trau Đổi Kinh Nghiệm Tu Hành – Thích Nữ Hạnh Phuớc
1   
Sống Thiền – Thích Tuệ Giác
1   
Đôi Lời Nhắc Nhở – HT Giác Đắc Huyền
1   
Kinh Nghiệp Bào Sai Biệt – Thích Tuệ Tĩnh
1234
5678
Con Đường Phàm Thánh – Thích Tuệ Tĩnh
12  
Tham Vấn Đạo Pháp Tại Tv Bồ Đề – Thích Thông Phương
1   
Chấp Làm Gì Cho Khổ – Thích Thông Phương
1   
Tất Cả Chỉ Do Tâm Tạo – Thích Thông Phương
1   
Bát Nhã 1
1234
5678
9   
Mỗi Bước Chân Đi Gần Dến Cái Chết – Thích Thông Phương
1   
Hai Thời Trình Pháp – Thích Thông Phương
12  
Chân Tâm Là Gì – Thích Thông Phương
1   
Tìm Tâm – Thích Thông Phương
1   
Tinh Thần Phản Quan Tự Kỷ – Thích Tuệ Tĩnh
1   
Tú Nhiếp Pháp
1   
Đường Lối Tu Của Các Thiền Viện
1   
Kinh Pháp Bảo Đàn 17 – Thích Tuệ Tĩnh
1234
5   
Kinh Pháp Bảo Đàn 16 – Thích Tuệ Tĩnh
1234
5678
9   
Kinh Pháp Bảo Đàn 15 – Thích Tuệ Tĩnh
1234
5678
9   
Kinh Pháp Bảo Đàn 14 – Thích Tuệ Tĩnh
1234
5678
Kinh Pháp Bảo Đàn 13 – Thích Tuệ Tĩnh
1234
5678
Kinh Pháp Bảo Đàn – Thích Tuệ Tĩnh
1234
5678
9101112
Những Yếu Tố Cho Sự Bình An – Thích Thông Tạng
1   
Nhửng Chuyển Động Trong Cuộc Sống – Thích Thông Tạng
1   
Nét Đẹp Tuyệt Vời
1   
Trở Lại Bình Thường -Thích Thông Phương
1   
Ý Nghĩa Ngôn Ngữ Tánh Không -Thích Thông Phương
1   
Hư & Thật -Thích Thông Phương
1   
Sân Khấu Cuộc Đời -Thích Thông Phương
1   
Ta Là Những Cái Không Phải Ta -Thích Thông Phương
1   
Chân Giáo Pháp -Thích Thông Phương
1   
Khai Pháp -Thích Thông Phương
1   
Năm Điều Tin Chắc -Thích Thông Phương
1   
Thân Này Là Một Gánh Nặng -Thích Thông Phương
1   
Khó Được Làm Người
1   
Hoài Niệm Vu Lan
1