Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center
Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center
Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center

Lớp Tiếng Việt Được Nghỉ Chủ Nhật, Ngày 7 Tháng 1 Năm 2024

Vì lý do thời tiết, lớp tiếng Việt sẽ được nghỉ học vào Chủ Nhật, ngày 7 tháng 1 năm 2024. Xin cám ơn sự thông cảm của quý Phụ Huynh.

—–

Due to the weather condition, the Vietnamese class will be closed on Sunday, January 7th 2024.
Thank you for your understanding and be safe!