Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center
Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center
Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center

Nghỉ Tết 2024 – Chủ Nhật Ngày 11 Tháng 2 Năm 2024

Lớp tiếng Việt tại Thiền Viện Bồ Đề xin thông báo:  

Tất cả các em học sinh sẽ được nghỉ Tết 2023 vào Chủ Nhật ngày 11 tháng 2 năm 2024.

Mến chúc quý thầy cô giáo, quý phụ huynh và các em học sinh một năm mới được nhiều sức khỏe, an khang và thịnh thượng bên gia đình.

Đính kèm là chương trình Tết tại Thiền Viện để quý thầy cô giáo, quý phụ huynh có thể sắp xếp thời gian đưa các em học sinh đến lễ Phật đầu năm mới.

 

Bo De Meditation Center -Vietnamese Language Classes announcement: 

All students will have Sunday, February 11th 2024 off to observe and celebrate the Lunar New Year. 

On behalf of everyone, we would like to wish our dear teachers, parents and students a healthy, happy, peaceful and prosperous New Year with your family.  

Attachment is the program brochure for the New Year celebration at Bo De Meditation Center. We would like to invite and encourage all teachers, parents and students to attend this celebration event to pay homage to Buddha for New Year blessings.