Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center
Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center
Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center

Thông Báo Về Tập Hợp Cho Lễ Biểu Diễn Văn Nghệ Lễ Phật Đản

Tất cả học sinh có mặt 10 giờ sáng tại lầu 2 học đường Chủ Nhật, ngày 4 tháng 6 năm 2023.


Các em trong các đội múa sẽ được giáo viên từng lớp thông báo riêng.

Đồng phục:  
Nam: Áo có cổ và quần kaki hoặc quần tây dài
Nữ: Áo Dài, áo đầm hoặc áo có cổ và quần dài

Lưu ý:  tất cả các em đều trong đội hát đồng ca nên phụ huynh vui lòng cho các em có mặt đúng giờ.

Chương trình lễ văn nghệ bắt đầu lúc 12:15 chiều.  Kính mời phụ huynh đến xem các em biểu diễn.

Dear parents,

All students are present at 10:00am on the 2nd floor of the school building on Sunday 06/04/2023.

Children in the dance teams will be notified individually by the teacher of each class.

Uniform:

Boys:  collared shirt and khaki pants or trousers

Girls:  Áo Dài, dress or collared top with long pants

Notes: All the children are in the performance, please ensure for them to be at the temple on time.

The performance begins at 12:15pm.  Parents are welcome to watch the show.