Thông Báo Cuối Khóa 2023

sinh hoat

Tất cả các em học sinh sẽ có bài kiểm tra cuối khóa.  Thời khóa biểu tùy theo lớp vào Chủ Nhật ngày 11 tháng 6 năm 2023 hoặc 18 tháng 6 năm 2023. Xin […]