Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center
Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center
Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center

Thông Tin

tvbode snow
2024

Lớp Tiếng Việt Được Nghỉ Chủ Nhật, Ngày 7 Tháng 1 Năm 2024

Vì lý do thời tiết, lớp tiếng Việt sẽ được nghỉ học vào Chủ Nhật, ngày 7 tháng 1 năm 2024. Xin cám ơn sự thông cảm của quý Phụ Huynh. —– Due to ...
Thanksgiving
2023

Nghỉ Lễ Tạ Ơn, Chủ Nhật ngày 26 tháng 11 năm 2023 – No School 11/26/23

Xin thông báo quý Thầy Cô Giáo và quý Phụ Huynh, Tất cả các em học sinh lớp tiếng Việt sẽ được nghỉ học Chủ Nhật, ...