Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center
Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center
Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center

Thông Tin

sinh hoat
Feature

Thông Báo Cuối Khóa 2023

Tất cả các em học sinh sẽ có bài kiểm tra cuối khóa.  Thời khóa biểu tùy theo lớp vào Chủ Nhật ngày 11 tháng 6 năm 2023 hoặc 18 ...
Le phat dan
2023

Thông Báo Về Tập Hợp Cho Lễ Biểu Diễn Văn Nghệ Lễ Phật Đản

Tất cả học sinh có mặt 10 giờ sáng tại lầu 2 học đường Chủ Nhật, ngày 4 tháng 6 năm 2023. Các em trong các đội múa sẽ ...